Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Thảo luận về các môn học Cử nhân CNTT hướng ngành Hệ thống thông tin quản lý => Phân tích thiết kế Hệ thống thông tin => Tác giả chủ đề:: VoTheDan trong Tháng Một 09, 2013, 03:02:18 PMTiêu đề: ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Gửi bởi: VoTheDan trong Tháng Một 09, 2013, 03:02:18 PM
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN
Mời tham khảo File PhanTichTKHTTT.PDF kèm theo.