[THÔNG BÁO] Về việc thay đổi hình thức công bố kết quả học tập của Sinh viên hệ Đào tạo Từ xa

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên hệ Đào tạo từ xa tra cứu điểm môn học, theo dõi tiến độ học tập trong quá trình theo học tại Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Trung tâm), Trung tâm thông báo đến Sinh viên một số thay đổi về hình thức công bố kết quả học tập như sau:

1. Kể từ tháng 4/2024, Trung tâm sẽ thực hiện công bố điểm môn học (ngay khi Giảng viên gửi điểm), số tín chỉ Sinh viên đã tích luỹ trên Cổng thông tin đào tạo của Trường tại địa chỉ https://daa.uit.edu.vn thay cho hình thức công bố bảng điểm đến từng lớp như thời gian qua.

2. Sinh viên thường xuyên kiểm tra điểm thi, kết quả học tập tích luỹ trên Cổng thông tin đào tạo trên, sử dụng tài khoản chứng thực do Trung tâm cấp (xem hướng dẫn chi tiết kèm theo).

Trong quá trình thực hiện, nếu có thắc mắc Sinh viên có thể liên hệ qua số điện thoại (028) 38 282 286 (giờ hành chính) hoặc email phongdaotao.citd@uit.edu.vn (Sinh viên cần sử dụng email do Trung tâm cấp để liên hệ, có dạng mssv@ms.uit.edu.vn) để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

spot_img

Bài viết mới nhất