Đối tượng Liên thông Đại học ngành Công nghệ Thông tin tại UIT (Hệ Đào tạo Từ xa)

1. Đối tượng tuyển sinh

Công dân Việt Nam có đủ sức khỏe và không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng ngành đúng hoặc ngành gần (cần học bổ sung) với ngành Công nghệ Thông tin. Đối với các ngành còn lại đơn vị chuyên môn phụ trách ngành đào tạo sẽ xét từng trường hợp theo hồ sơ đăng ký của sinh viên. Trường hợp văn bằng cao đẳng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ở nước ngoài cấp thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.1 Nhóm ngành đúng (có thể được cập nhật theo điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Áp dụng cho các sinh viên có bằng cao đẳng thuộc các ngành theo bảng dưới:

Stt

Mã ngành

Tên ngành

1

6480201

Công nghệ thông tin

2

6480202

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

3

6480104

Truyền thông và mạng máy tính

4

6480205

Tin học ứng dụng

5

6480206

Xử lý dữ liệu

6

6480207

Lập trình máy tính

7

6480208

Quản trị cơ sở dữ liệu

8

6480209

Quản trị mạng máy tính

9

6480214

Thiết kế trang Web

10

6480216

An ninh mạng

11

6480101

Khoa học máy tính

1.2 Nhóm ngành gần (có thể được cập nhật theo điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Áp dụng cho các sinh viên có bằng cao đẳng thuộc các ngành theo bảng dưới:

Stt

Mã ngành

Tên ngành

1

6480203

Tin học văn phòng

2

6480213

Vẽ và thiết kế trên máy tính

3

6480102

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

4

6480103

Thiết kế mạch điện tử trên máy tính

5

6480105

Công nghệ kỹ thuật máy tính

6

6340122

Thương mại điện tử

7

6320201

Hệ thống thông tin

8

6210402

Thiết kế đồ họa

9

6480204

Tin học viễn thông ứng dụng

Các môn học bổ sung cho nhóm ngành gần Công nghệ thông tin

STT

Mã môn học

Tên môn học

TC

LT

TH

1.

IT001

Nhập môn lập trình

4

3

1

2.

IT002

Lập trình hướng đối tượng

4

3

1

3.

IT004

Cơ sở dữ liệu

4

3

1

4.

IT005

Nhập môn mạng máy tính

4

3

1

5.

IT012

Tổ chức và cấu trúc máy tính II

4

3

1

Tổng số tín chỉ

20

Trường hợp không thuộc ngành đúng và gần Công nghệ thông tin, đơn vị chuyên môn sẽ xem xét từng trường hợp dựa trên hồ sơ đăng ký của sinh viên.

2. Chương trình đào tạo áp dụng cho đối tượng liên thông đại học tại UIT

Chương trình áp dụng cho khoá 2024 tại đây

spot_img

Bài viết mới nhất