QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA ÁP DỤNG KHOÁ TUYỂN NĂM 2024

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo về việc quy định mức thu học phí đối với chương trình đào tạo từ xa bắt đầu từ năm 2022. Thời gian áp dụng:

+ Khóa tuyển từ năm 2024: 435.000đ/tín chỉ (Áp dụng từ khoá tuyển đợt 1 năm 2024);

+ Khóa tuyển từ năm 2023 trở về trước: Vẫn áp dụng Quyết định 185/QĐ-ĐHCNTT ngày 30/03/2022. Sinh viên có thể xem tại đây: THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA BẮT ĐẦU NĂM 2022 | Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Thông Tin – CITD

Thông báo đính kèm: TẠI ĐÂY

spot_img

Bài viết mới nhất