Hồ sơ thi chứng chỉ

Thí sinh chuẩn bị các hồ sơ sau để dự thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin:

Lưu ý, thí sinh nộp hồ sơ đúng theo quy định và thời gian ghi rõ trong thông báo tuyển sinh

Đối với thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản: 

+ Lệ phí thi: 300.000 đồng/thí sinh

+ 01 Đơn xin dự thi Chứng chỉ UDCNTT (bấm vào để tải về)

+ 01 bản CMND/CCCD được photo và công chứng;

Đối với thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin Nâng cao: 

+ Lệ phí thi: 350.000 đồng/thí sinh

+ 01 Đơn xin dự thi Chứng chỉ UDCNTT (bấm vào để tải về)

+ 01 bản CMND/CCCD được photo và công chứng;

+ 01 bản Chứng chỉ tin học A,B hoặc Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản photo và công chứng.