Hồ sơ thi chứng chỉ

Thí sinh chuẩn bị các hồ sơ sau để dự thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin:

Đối với thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản: 

+ 01 Đơn xin dự thi Chứng chỉ UDCNTT (bấm vào để tải về)

+ 01 bản CMND/CCCD được photo và công chứng;

+ 02 hình thẻ 3×4

Đối với thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin Nâng cao: 

+ 01 Đơn xin dự thi Chứng chỉ UDCNTT (bấm vào để tải về)

+ 01 bản CMND/CCCD được photo và công chứng;

+ 01 bản Chứng chỉ tin học A,B hoặc Chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản photo và công chứng.

+ 02 hình thẻ 3×4