THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA BẮT ĐẦU NĂM 2022

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo về việc quy định mức thu học phí đối với chương trình đào tạo từ xa bắt đầu từ năm 2022. Thời gian áp dụng:

+ Khóa tuyển từ năm 2022: 395.000đ/tín chỉ (Áp dụng từ tháng 6 năm 2022);

+ Khóa tuyển từ năm 2021 trở về trước: 340.000đ/tín chỉ (Áp dụng từ tháng 9 năm 2022).

Thông báo đính kèm: SINH VIÊN XEM TẠI ĐÂY

spot_img

Bài viết mới nhất