Thông báo tiếp nhận sinh viên học lại/học cải thiện học kỳ 2 năm học 2023-2024

Phòng Đào tạo Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên học lại/học cải thiện học ký 2 năm học 2023-2024:

Sinh viên xem và thực hiện theo đường dẫn: https://www.citd.vn/huong-dan-ve-viec-tiep-nhan-don-hoc-lai-thi-lai-hoc-cai-thien-mon/

Thời gian tiếp nhận: Đến hết ngày 22/03/2024

Trân trọng.

spot_img

Bài viết mới nhất