Hướng dẫn tiếp nhận sinh viên chính quy qua hệ từ xa năm 2024 đợt 1

Phòng Đào tạo Thông báo về việc tiếp nhận sinh viên chính quy qua hệ từ xa:

Sinh viên xem và thực hiện theo HD13 tại đường dẫn: https://www.citd.vn/quy-trinh-bieu-mau-cho-sinh-vien/

Thời gian tiếp nhận đợt 1 năm 2024: Đến hết ngày 20/01/2024

Các bạn có gửi trực tiếp hoặc bưu điện về Trung tâm

Trân trọng.

spot_img

Bài viết mới nhất