Hướng dẫn chuyển đổi tín chỉ và công nhận kết quả học tập (áp dụng cho SV UIT)

  1. Đối với sinh viên chuyển từ hệ chính quy sang hệ từ xa:

Bước 1: Sinh viên tải mẫu 1 xin chuyển điểm theo quyết định, điền đầy đủ các thông tin.

Bước 2: Sinh viên nộp mẫu xin chuyển điểm, bảng điểm sinh viên và quyết định chuyển từ hệ chính quy qua hệ đào tạo từ xa về Trung tâm trực tiếp hoặc đường bưu điện

Bước 3: Sinh viên đợi kết quả từ Trung tâm. Khi cần thiết, sinh viên gọi số 028 38 282 286 (giờ hành chính, gặp Phòng Đào tạo)

2. Đối với sinh viên từng học từ hệ chính quy và đã thôi học, trúng tuyển hệ đào tạo từ xa

Bước 1: Sinh viên tải mẫu 2 xin chuyển điểm đối với sinh viên từng theo học, điền đầy đủ các thông tin.

Bước 2: Sinh viên nộp mẫu xin chuyển điểm, bảng điểm sinh viên về Trung tâm trực tiếp hoặc đường bưu điện

Bước 3: Sinh viên đợi kết quả từ Trung tâm. Khi cần thiết, sinh viên gọi số 028 38 282 286 (giờ hành chính, gặp Phòng Đào tạo )

spot_img

Bài viết mới nhất