Hướng dẫn sinh viên thực hiện đăng ký Đồ án môn học lớp CN1.K2021.1

Chào các bạn học viên,

Môn Đồ án môn học sẽ được tiến hành như sau:

Bước 1: Học viên đăng ký làm Đồ án môn học với 1 trong các giảng viên ( theo file đính kèm).

Bước 2: Học viên đăng ký theo nhóm. Mỗi nhóm 2 bạn

Bước 3: Học viên cập nhật đăng ký theo nhóm, danh sách giảng viên hướng dẫn gửi email về phongdaotao.citd@uit.edu.vn  với nội dung: “ Đăng ký GV, nhóm đồ án môn học lớp CN1.K2021.1”. Trường hợp không ghi nội dung sẽ xem như không đăng ký làm đồ án môn học.

Bước 4: Danh sách học viên đăng ký sẽ được PĐT lên kế hoạch liên hệ giảng viên mà sinh viên muốn đăng ký. Đồng thời học viên liên hệ giảng viên qua email được cung cấp để tiến hành thực hiện. Thầy cô hướng dẫn sẽ trực tiếp hướng dẫn và đánh giá học viên.

Thời gian đăng ký đến hết ngày 15/01/2024.

Thời gian nộp đồ án: 15/04/2024

Sau thời gian quy định. Học viên không nộp đồ án sẽ đăng ký học lại vào học kỳ tiếp theo.

Trân trọng

spot_img

Bài viết mới nhất