Chương trình Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021

  • Tham dự hội nghị trực tuyên trên MS Teams với Code: 1g0g71e
  • V/v Chuyển Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh sang hình thức online: Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, nhằm đảo bảo tính an toàn cho người tham dự nhưng vẫn giữ được tinh thần nghiên cứu sáng tạo của các tác giả, Ban tổ chức Hội nghị Khoa học trẻ và Nghiên cứu sinh năm 2021 xin thông báo đến toàn thể quý tác giả cũng như các thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên về việc chuyến Hội nghị sang hình thức online, cụ thể như sau: – Ngày diễn ra hội nghị: 08/6/2021 (thay vì là 02/6 như thông báo trước đó) – Platform tổ chức hội nghị: Microsoft Teams
  • Chi tiết tại: https://khoahoctre.uit.edu.vn/
spot_img

Bài viết mới nhất