Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản và Nâng cao

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 572/QĐ – ĐHQG ngày 19/7/2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Trung tâm được giao nhiệm vụ đào tạo, cấp các chứng chỉ Công nghệ Thông tin và thực hiện các chương trình đào tạo Đại học không chính quy về Công nghệ Thông tin của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Để thực hiện đúng yêu cầu của thông tư số 17/2016/Thông Tư Liên Tịch của Bộ Giáo Dục Đào Tạo và Bộ Thông Tin và Truyền Thông ra ngày 21/06/2016, Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin đã xây dựng hoàn chỉnh một Hệ thống khảo thí kỹ năng ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản và Nâng cao. Các hệ thống đã được trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức thẩm định.

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin đã được phép tổ chức thi và cấp Chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản và Chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao.

Hệ thống khảo thí Chứng chỉ được xây dựng dựa theo yêu cầu tính năng về phần mềm thi trắc nghiệm cho các kỳ thi cấp độ Cơ bản và Nâng cao bám sát theo Điều 5 của Thông tư số 17/2016 như sau:

 

Nôi dung thi Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản:

Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Cơ bản với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin cơ bản  với 6 Mô đun kỹ năng Cơ bản là:

Thi trắc nghiệm lý thuyết với thời gian 60 phút, đề thi bao gồm 60 câu trắc nghiệm chọn trong ngân hàng câu hỏi kỹ năng CNTT Cơ bản.

Thi thực hành với thời gian 75 phút, đề thi thực hành có 3 nội dung trong Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 và Microsoft PowerPoint 2010

 

Nôi dung thi Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ Thông tin Nâng cao:

Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin Nâng cao với ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỹ năng sử dụng Công nghệ Thông tin nâng cao theo định hướng tin học văn phòng với 3 Mô đun kỹ năng Nâng cao là:

Thi trắc nghiệm lý thuyết với thời gian 60 phút, đề thi bao gồm 60 câu trắc nghiệm chọn trong ngân hàng câu hỏi kỹ năng Nâng cao.

Thi thực hành với thời gian 90 phút, đề thi thực hành có 3 nội dung nâng cao trong Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 và Microsoft PowerPoint 2010

Top

Địa chỉ liên lạc

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Lầu 7 tòa nhà 291 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tòa nhà Viện Cơ học và Tin học ứng dụng
Điện thoại: (028) 39.35.21.79 - 0926.34.9888 
Email: citd@uit.edu.vn