Thông báo về việc đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021

Chào các anh chị học viên

Phòng đào tạo thông báo đến các anh chị học viên Lớp CN2-K22 + CN2-K24 + HCĐ 12 + HCĐ 14 và các bạn chưa xét tốt nghiệp. Các bạn đăng ký xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 đăng ký ( theo mẫu đơn đính kèm) kể từ ngày 28/12/2020 đến hết ngày 24/12/2020. Mọi thắc mắc liên hệ cô Trâm phòng đào tạo

spot_img

Bài viết mới nhất