Thông báo về việc dời lịch học môn Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

Chào anh chị học viên

Phòng đào tạo Trung tâm thông báo đến anh chị học viên lịch học môn Cơ sở hạ tầng Công nghệ thông tin lớp CN2.K2024.1 + CN1.K2023.1 và LT.K2024.1 sẽ dời đến khi có thông mới.

Trân trọng

spot_img

Bài viết mới nhất