Thông báo về việc thay đổi giờ học

Chào anh chị học viên

Phòng đào tạo Trung tâm Phát triển CNTT thông báo về thời gian học tại trung tâm sẽ bắt đầu chính thức từ 18h30.

Trân trọng

spot_img

Bài viết mới nhất