Thông báo về việc thay đổi lịch học môn Cơ sở Hạ tầng công Nghệ Thông tin

Chào anh chị học viên

Phòng đào tạo thông báo về lịch học môn Cơ sở Hạ tầng như sau:

Lớp: LT.K2024.1 sẽ bắt đầu học vào lúc 18h30 thứ 3 ngày 09/07/2024

Lớp CN2.K2024.1 + CN1.K2023.1 sẽ bắt đầu học vào 18h30 thứ 4 ngày 10/07/2024

Cám ơn anh chị học viên

spot_img

Bài viết mới nhất