Thông báo về việc nghỉ học môn Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin

Chào anh chị học viên

Môn học Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin sẽ nghỉ học ngày 12/07/2024. Tuần sau lớp học bình thường

Trân trọng

spot_img

Bài viết mới nhất