THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2023-2024

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc thu học phí học kỳ 3, năm học 2023 – 2024, chương trình cử nhân công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa (không áp dụng cho khóa trúng tuyển năm 2024 đợt 1 (2024.1)) gồm cử nhân văn bằng 1, cử nhân văn bằng 2 và liên thông đại học như sau:

1. Số tiền học phí phải nộp:

Sinh viên theo dõi thông báo số tiền phải nộp và nội dung hướng dẫn nộp tiền tại email sinh viên có dạng MSSV@ms.uit.edu.vn do Nhà trường cấp. (Sinh viên đăng nhập tại https://outlook.office365.com). Sinh viên lưu ý kiểm tra mục spam trong email nếu không nhận được thông báo từ Trung tâm.

2. Thời gian và hình thức nộp học phí:

  • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/7/2024.
  • Sinh viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản theo nội dung tại email sinh viên

Sau khi nộp học phí, sinh viên có nhu cầu nhận hóa đơn, truy cập trang https://www.citd.vn/huongdan_hoadonhocphi và làm theo hướng dẫn.

Sinh viên không nộp học phí đầy đủ và đúng hạn sẽ bị cấm thi theo quy định hiện hành.

Trung tâm Phát triển Công Nghệ Thông tin sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan khi sinh viên không thực hiện đúng theo thông báo này.

Trên đây là thông báo về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2023 – 2024.

Trân trọng./.

spot_img

Bài viết mới nhất