ĐĂNG KÝ HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Chào các anh chị Sinh viên:

Theo quyết định 81/2007/QĐ-BGDĐT ban hành chương trình Giáo Dục Quốc Phòng-An Ninh(GDQP-AN) Trình độ Đại học – Cao đẳng.

Nay Trung tâm Phát Triển CNTT thông báo đến các anh chị Sinh viên của các khóa 2018,2019,2020-Các lớp: CNC30,31,32; HCĐ15; HCĐ16;CN1.K2020 và các Sinh viên chưa có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, đăng ký học từ ngày 02/11/2021 đến hết ngày 15/11/2021. Chi tiết Sinh viên liên hệ PĐT giờ hành chính theo số điện thoại:028.39352179

Trân trọng.

Sinh viên đang ký thông tin tại: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W4zVhMRuOgWn6bVDNGfQMIPIzuzMYG5aE235Vbw1EKE/edit?usp=sharing

spot_img

Bài viết mới nhất