THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc thu học phí học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 hệ đào tạo cử nhân công nghệ thông tin từ xa gồm cử nhân 1, cử nhân 2 và hoàn chỉnh đại học như sau:

Chi tiết tại:Thông báo thu học phí học kỳ 1 năm 2021 – 2022

  1. Số tiền học phí phải nộp:

Số tiền học phí phải nộp được gửi qua email Sinh viên mssv@ms.uit.edu.vn do Nhà trường cấp, từ ngày 29/10/2021.

(Sinh viên đăng nhập tại https://outlook.office365.com. Trường hợp sinh viên quên mật khẩu, liên hệ Trung tâm để cấp lại (1 lần) qua mail citd@uit.edu.vn)

  1. Đối tượng, thời gian và hình thức nộp học phí:
    • Đối tượng: Áp dụng cho khóa 2018, khóa 2019, khóa 2020.
    • Thời gian nộp học phí:
  • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/11/2021.
    • Hình thức nộp:
  • Trong giai đoạn dịch bệnh đang còn tiếp diễn, sinh viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản theo tài khoản Trung tâm như sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Số tài khoản: 007 100 352 5391

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) – Chi nhánh Kỳ Đồng.

Nội dung nộp tiền: Sinh viên nộp ghi rõ nội dung nộp tiền theo cú pháp:

“HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN, LỚP, MSSV, HPHK1-NH 2021-2022”

Ví dụ: Nguyen Van A, CN1K2020, 205111111, HPHK1-NH2021-2022

Sau khi nộp học phí, sinh viên mang theo giấy nộp tiền hoặc thông tin đã chuyển khoản học phí liên hệ Trung tâm để được nhận biên lai thu học phí. Các trường hợp mất biên lai thu học phí do Trung tâm cấp, Trung tâm không cấp lại biên lai và không hoàn trả học phí (nếu có).

Sinh viên không nộp học phí đầy đủ và đúng hạn sẽ bị cấm thi theo quy định hiện hành.

spot_img

Bài viết mới nhất