Về việc Triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại ĐHQG – TP. HCM giai đoạn 2020 – 2021

Kính gửi Quý Thầy/Cô văn bản số 47/TB-SHTT ngày, 10/05/2020 về việc: Triển khai chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tại ĐHQG – TP. HCM giai đoạn 2020 – 2021 .

Nội dung chi tiết: Quý Thầy/Cô vui lòng xem văn bản đính kèm

spot_img

Bài viết mới nhất