Về việc thi kết thúc học kỳ 2 năm 2022 – 2023 – Nhắc lại

Chào anh chị học viên

Phòng đào tạo thông báo đến các anh chị học viên thời gian thi kết thúc học kỳ 2 – năm học 2022 – 2023. Theo lịch đã thông báo. Khi đi thi mang theo thẻ sinh viên.Đối với trường hợp chưa có thẻ sinh viên các bạn mang theo căn cước công dân.

Các anh chị chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ. Mang theo bút chỉ 2B

Để tránh trễ giờ thi, nhầm lẫn phòng thi các bạn cố gắng sắp xếp đến trước giờ thi 30 phút.

Chúc các anh chị học viên thi tốt

spot_img

Bài viết mới nhất