Về việc nghĩ học môn Nhập môn Mạng máy tính lớp HC.K2021.2 + CN2.K2021.2


Phòng đào tạo thông báo đến anh, chị học viên về lịch nghĩ học môn Nhập môn Mạng máy tính ngày 09/12/2021  và ngày 16/12/2021 do thầy bận công tác đột xuất. Lich học sẽ được bắt đầu lúc 18h ngày 23/12/2021.

spot_img

Bài viết mới nhất