Thông báo  về việc rà soát sinh viên tổ chức học lại, thi lại ngành Mạng máy tính và truyền thông

Chào anh chị học viên

Hiện nay để đảm bảo cho sinh viên ngành Mạng máy tính và truyền thông được trả nợ môn. Phòng đào tạo thông báo đến anh chị học viên Cử nhân ngành Mạng máy tính và truyền thông khóa 2017 đến 2019 còn đang nợ môn liên hệ Phòng đào tạo để đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày 25/07/2023 – 10/08/2023. Sau thời gian trên Phòng đào tạo không giải quyết những trường hợp đăng ký trễ.

Trân trọng

spot_img

Bài viết mới nhất