KHẢO SÁT ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN NGÀNH CHO LỚP  CN2.K2022.2, LT.K2022.2, CN1.K 2021.1

Chào các anh chị Sinh viên

Phòng đào tạo CITD gởi đến các anh, chị Sinh viên lớp: CN2.K2022.2, LT.K2022.2, CN1.K 2021.1 link khảo sát định hướng chuyên ngành.

https://docs.google.com/forms/d/1I6rfT_KzW6gn4HZ55s9N2RdkmElYZwaYx6y2wU1Ay5Q/

Mời các anh, chị Sinh viên vào chọn.

Cám ơn các anh, chị Sinh viên, chúc các anh chị luôn khỏe và học tốt!

spot_img

Bài viết mới nhất