HƯỚNG DẪN TẠM DỪNG VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Thời gian tạm dừng học tập từ 01 đến tối đa 02 học kỳ chính liên tiếp, được tính vào thời gian tối đa hoàn thành khóa học ngoại trừ trường hợp thi hành nghĩa vụ quân sự.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sinh viên thực hiện hoàn tất thủ tục học kỳ (đóng học phí, khai báo sơ yếu lý lịch, đăng nhập learning và xác nhận học tập) sau đó viết, ký và nộp đơn xin tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập (Mẫu tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập).

Bước 2: Sinh viên sử dụng email sinh viên (mssv@ms.uit.edu.vn), đính kèm bản scan đơn gửi về Phòng đào tạo CITD qua email phongdaotao.citd@uit.edu.vn. Tiêu đề email: MSSV_ĐƠN XIN TẠM DỪNG VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP. (Sinh viên lưu ý scan đơn bằng cái công cụ như Scanner hoặc CamScanner, KHÔNG chụp ảnh bằng điện thoại)

Bước 3: Sinh viên gửi bản giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về phòng Đào tạo Trung tâm tại địa chỉ: Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, số 07 – 09 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (tầng 1, toà E). Kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết (giấy nhập viện, giấy chứng nhận điều trị bệnh lâu dài, giấy xác nhận của địa phương…).

Phòng đào tạo Trung tâm sẽ xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định bảo lưu nếu sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua email.

Bước 4: Sinh viên nhận Quyết định bảo lưu tại Phòng đào tạo Trung tâm.

Bước 5: Sau khi hết thời hạn bảo lưu: Sinh viên phải làm đơn xin nhập học lại chậm nhất là 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới và nộp tại Phòng đào tạo Trung tâm (Mẫu đơn học lại dành cho sinh viên bảo lưu kết quả học tập)

spot_img

Bài viết mới nhất