HƯỚNG DẪN TẠM DỪNG VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Thời gian tạm dừng học tập từ 01 đến tối đa 02 học kỳ chính liên tiếp, được tính vào thời gian tối đa hoàn thành khóa học ngoại trừ trường hợp thi hành nghĩa vụ quân sự.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Sinh viên thực hiện hoàn tất thủ tục học kỳ (đóng học phí, khai báo sơ yếu lý lịch) sau đó viết, ký và nộp đơn xin tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập (Mẫu tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập) hoặc đơn xin bảo lưu kết quả trúng tuyển (dành cho tân sinh viên Mẫu bảo lưu kết quả trúng tuyển).

Bước 2:  Sinh viên thực hiện gửi một bản scan đơn trên đến địa chỉ email phongdaotao.citd@uit.edu.vn và email citd@uit.edu.vn.

Bước 3: Sinh viên gửi bản giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về phòng Đào tạo Trung tâm tại địa chỉ: Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, số 07 – 09 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (tầng 1, toà E). Kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết (giấy nhập viện, giấy chứng nhận điều trị bệnh lâu dài, giấy xác nhận của địa phương…).

Phòng đào tạo Trung tâm sẽ xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định bảo lưu nếu sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua email.

Bước 4: Sinh viên nhận Quyết định bảo lưu tại Phòng đào tạo Trung tâm.

Bước 5: Sau khi hết thời hạn bảo lưu: Sinh viên phải làm đơn xin nhập học lại chậm nhất là 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới và nộp tại Phòng đào tạo Trung tâm (Mẫu đơn học lại dành cho sinh viên bảo lưu kết quả học tập)

spot_img

Bài viết mới nhất