HƯỚNG DẪN TẠM DỪNG VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Thời gian tạm dừng học tập từ 01 đến tối đa 02 học kỳ chính liên tiếp, được tính vào thời gian tối đa hoàn thành khóa học ngoại trừ trường hợp thi hành nghĩa vụ quân sự.

Các bước thực hiện:

Bước 1: SV viết và nộp đơn xin bảo lưu (Mẫu tạm dừng và bảo lưu kết quả học tập) đơn có đầy đủ chữ ký xác nhận).

Bước 2: SV nộp đơn tại Phòng đào tạo Trung tâm, kèm theo các giấy tờ, chứng từ cần thiết (giấy nhập viện, giấy chứng nhận điều trị bệnh lâu dài, giấy xác nhận của địa phương…).

Phòng đào tạo Trung tâm xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định bảo lưu nếu sinh viên đủ điều kiện và thông báo kết quả cho sinh viên qua email.

Bước 3: Sinh viên nhận Quyết định bảo lưu tại Phòng đào tạo Trung tâm.

Bước 4: Sau khi hết thời hạn bảo lưu: Sinh viên phải làm đơn xin nhập học lại chậm nhất là 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới và nộp tại Phòng đào tạo Trung tâm (Mẫu đơn học lại dành cho sinh viên bảo lưu kết quả học tập)

spot_img

Bài viết mới nhất