Thông báo về việc chấm đồ án Lớp CN2-K25 + HCĐ 15

Chào các anh, chị học viên

Phòng đào tạo thông báo đến các anh chị học viên lịch chấm đồ án lớp CN2-K25 + HCĐ 15 dự kiến sẽ chấm vào ngày 03/07/2021. Nếu tình hình dịch còn phức tạp phòng đào tạo sẽ thông báo hình thức chấm sau ngày 03/07/2021.

Chúc các anh, chị hoàn thành tốt

spot_img

Bài viết mới nhất