Thông báo về việc xét tốt nghiệp lớp CN2-K24 + HCĐ 14 + CNC28

Chào các anh chị học viên

Phòng đào tạo thông báo đến các anh chị học viên lớp CN2-K24 + HCĐ 14 + CNC28 và các bạn khóa trước chưa đăng ký xét tốt nghiệp. Các bạn đăng ký xét tốt nghiệp từ ngày 25/06/2021 – 16/07/2021 cho phòng đào tạo. Do tình hình dịch các bạn có thể làm thủ tục hồ sơ và liên hệ cô Trâm để nộp hồ sơ theo sđt: 0397744886.

spot_img

Bài viết mới nhất