HƯỚNG DẪN THANH TOÁN HỌC PHÍ

Sinh viên chuẩn bị học phí và chuyển khoản từ app của ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại ngân hàng theo tên tài khoản và số tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin
Số tài khoản: 007 100 352 5391
Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) – Chi Nhánh kỳ Đồng
Nội dung nộp tiền theo hướng dẫn: “HOTENSINHVIEN, MSSV, HOCPHIHOCKY…(1-2-3), NAMHOC20xx-20xx”

  • LƯU Ý:
    • Phụ huynh (hoặc sinh viên) chuyển đúng số tiền, ghi đúng nội dung được thông báo trên giấy báo nhập học.
    • Phụ huynh (hoặc sinh viên) chỉ thanh toán học phí khi có thông báo từ Trung tâm.

TRA CỨU CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

Bài viết mới nhất