HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NHẬN BIÊN LAI ĐÓNG HỌC PHÍ

Bước 1: Sau khi đóng học phí qua hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền tại ngân hàng, sinh viên chụp lại biên lai hoặc hình ảnh chuyển khoản.

Bước 2: Sinh viên truy cập link https://link.uit.edu.vn/BienLaiHocPhi_DTTX, khai đầy đủ thông tin và làm theo hướng dẫn.

Bước 3: Thời gian có kết quả từ 03 đến 07 ngày làm việc sau khi sinh viên gửi email yêu cầu.

Bước 4: SV kiểm tra email sinh viên (dạng MSSV@ms.uit.edu.vn) để nhận kết quả.

spot_img

Bài viết mới nhất