HƯỚNG DẪN SINH VIÊN NHẬN BIÊN LAI ĐÓNG HỌC PHÍ

Bước 1: Sau khi đóng học phí qua hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền tại ngân hàng, sinh viên chụp lại biên lai hoặc hình ảnh chuyển khoản.

Bước 2: Sinh viên truy cập link https://link.uit.edu.vn/BienLaiHocPhi_DTTX, khai đầy đủ thông tin và làm theo hướng dẫn. (Lưu ý, email sinh viên cung cấp bắt buộc phải là email sinh viên có dạng mssv@ms.uit.edu.vn)

Bước 3: Thời gian trả biên lai đóng học phí đối đa là 30 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt thu học phí và nhận được yêu cầu của sinh viên.

Bước 4: SV kiểm tra email sinh viên (dạng MSSV@ms.uit.edu.vn) để nhận kết quả.

spot_img

Bài viết mới nhất