Thông báo về việc sử dụng các hệ thống đào tạo trực tuyến cho đào tạo cử nhân công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa dành cho sinh viên năm học 2021 – 2022

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến Sinh viên ngành công nghệ thông tin hệ đào tạo từ xa về việc triển khai hệ thống quản lý lớp học online (sử dụng Moodle), bắt đầu đưa vào sử dụng từ học kỳ 1, năm học 2021 – 2022. Chi tiết tại file đính kèm.

spot_img

Bài viết mới nhất