DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC HK3-2022-2023

Chào các anh chị Sinh viên, PĐT CITD thông báo đến các anh chị Sinh viên danh sách các môn học và danh sách dự thi HK3 năm 2022-2023.

Theo thông báo đóng học phí của Trung tâm: https://www.citd.vn/thong-bao-hoc-phi-hoc-ky-3-nam-hoc-2022-2023/

các anh, chị Sinh viên nào chưa đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách này. Vì vậy các anh, chị chưa có tên trong danh sách hãy nhanh chóng đóng học phí về Trung tâm theo thông báo trên website để PĐT cập nhật tên vào danh sách, nếu sau thời hạn thông báo thu học phí của Trung tâm, PĐT sẽ không giải quyết cập nhật tên vào danh sách dự thi, mọi thắc mắc hãy liên hệ qua email: phongdaotao.citd@uit.edu.vn (khi email yêu cầu ghi rõ nội dung, họ tên, MSSV, mã lớp, nếu đã đóng HP vui lòng gởi kèm hình ảnh minh chứng).

Hoặc nhờ các bạn lớp trưởng lớp phó phản hồi giúp qua group zalo

Về phía các anh chị đã hoàn tất việc đóng học phí mà chưa có tên, hãy liên hệ với PĐT qua email. phongdaotao.citd@uit.edu.vn (khi email yêu cầu ghi rõ nội dung, họ tên, MSSV, mã lớp và hình ảnh minh chứng).

Các anh chị Sinh viên theo Link sau đây để xem tên mình: DANH SÁCH DỰ THI:https://drive.google.com/drive/folders/1SpzDHIXUaoI1aQx01a2idt5h_CQ1lH1k

DANH SÁCH TIỂU LUẬN: https://drive.google.com/drive/folders/1ZuZ2sWqBKTw4Tr8KbLPtEl6d-fxYVQoQ

Chúc anh, chị luôn khỏe và học tốt!

spot_img

Bài viết mới nhất