HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin lưu ý thí sinh trúng tuyển KHÔNG đến Trung tâm để làm thủ tục nhập học. Sinh viên trúng tuyển đọc kỹ hướng dẫn nhập học tại giấy báo nhập học Nhà trường đã gửi qua thư điện tử, chuẩn bị hồ sơ và lưu ý hướng dẫn sau:

Thời gian xác nhận nhập học: Sinh viên trúng tuyển xác nhận nhập học theo thời gian ghi tại giấy báo nhập học. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối học tại Trường.

Bước 1: Sinh viên tra thông tin trúng tuyển, giấy báo nhập học tại https://tuyensinh.uit.edu.vn/tuyensinh/giaybao-nhaphoc?dien_tt=TXQM. (Lưu ý chọn hình thức đào tạo từ xa và nhập đúng số CMND của mình)

Bước 2: Sinh viên nộp học phí qua hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc Internet Banking về tài khoản Trung tâm theo nội dung trên giấy báo trúng tuyển (Sinh viên không đóng bằng tiền mặt). Hướng dẫn cụ thể tại đây.

Bước 3: Sinh viên khai báo lý lịch tại link: https://student.uit.edu.vn/khaibaolylich, sinh viên dùng tài khoản và mật khẩu Nhà trường cấp để đăng nhập và khai báo, sau đó lưu phần khai báo. Hướng dẫn cụ thể tại đây.

spot_img

Bài viết mới nhất