HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin lưu ý thí sinh trúng tuyển KHÔNG đến Trung tâm để làm thủ tục nhập học. Sinh viên trúng tuyển đọc kỹ hướng dẫn nhập học tại giấy báo nhập học Nhà trường đã gửi qua thư điện tử, chuẩn bị hồ sơ và lưu ý hướng dẫn sau:

Thời gian xác nhận nhập học: Sinh viên trúng tuyển xác nhận nhập học theo thời gian ghi tại giấy báo nhập học. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối học tại Trường.

Bước 1: Sinh viên tra thông tin trúng tuyển, giấy báo nhập học tại TRA CỨU GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ GỌI NHẬP HỌC. (Lưu ý chọn hình thức đào tạo từ xa và nhập đúng số CMND/CCCD của mình)

Bước 2: Sinh viên nộp học phí qua hình thức nộp tiện tại ngân hàng hoặc Internet Banking về tài khoản Trung tâm theo nội dung trên giấy báo trúng tuyển (Sinh viên không đóng bằng tiền mặt tại Trung tâm). Hướng dẫn cụ thể tại đây.

Bước 3: Sinh viên khai báo lý lịch tại đường dẫn: Cổng thông tin đào tạo (uit.edu.vn), sinh viên dùng tài khoản chứng thực (có dạng MSSV) và mật khẩu do Nhà trường cấp để đăng nhập và khai báo, sau đó lưu phần khai báo. Hướng dẫn cụ thể tại đây.

Bước 4: Sinh viên xác nhận nhập học và tải minh chứng đóng học phí tại: XÁC NHẬN NHẬP HỌC_ĐỢT 3 NĂM 2023

Bước 5: Sinh viên truy cập moodle: CITD – ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN và đăng nhập bằng tài khoản chứng thực (có dạng MSSV, mật khẩu có trong giấy báo trúng tuyển) để xác nhận đăng nhập lần đầu tại hệ thống moodle.

Bước 6: Sinh viên có thể đổi mật khẩu của tài khoản chứng thực (có dạng MSSV) tại đường dẫn: Hệ thống chứng thực UIT – Đăng nhập (lưu ý mật khẩu mới phải từ 8 ký tự trở lên).

Bước 7: Sinh viên truy cập công cụ hỗ trợ sinh viên tại đường dẫn: https://www.citd.vn/cong-cu-hoc-tap/ để làm quen trước công cụ hỗ trợ học trực tuyến, thời khoá biểu của sinh viên.

spot_img

Bài viết mới nhất