Kết quả Trúng tuyển cử nhân Công nghệ Thông tin đợt 3 năm 2021 (ĐTTX)

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo kết quả trúng tuyển cử nhân nghệ thông tin đợt 3 năm 2021.

Sinh viên trúng tuyển có tra cứu kết quả trúng tuyển bằng cách nhập CMND/CCCD tại: https://tuyensinh.uit.edu.vn/tuyensinh/giaybao-nhaphoc?dien_tt=TXQM

Sinh xác nhận nhập học từ ngày 17/02/2022 đến ngày 24/02/2022. Quá thời hạn trên, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối học tại Trường.

Chúc mừng các bạn đã trúng tuyển và trở thành sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM.

spot_img

Bài viết mới nhất