Trang chủ Nổi bật

Nổi bật

TRA CỨU CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT

- Advertisment -

Bài viết mới nhất

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 DÀNH CHO SINH VIÊN HỆ TỪ XA

Căn cứ Thông báo số 01/TB-TTPTCNTT ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin về việc nghỉ...

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022

Căn cứ Công văn số 08/ĐHCNTT-TCHC ngày 19 tháng 01 năm 2022 của Trường Đại học Công nghệ Thông tin về việc nghỉ Tết...

LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 02– NGÀY 26-02-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH...

LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÓA 01 – NGÀY 22-01-2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐHQG-HCM TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỊCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN DÀNH...