Về việc đăng ký thi lại tốt nghiệp cho các bạn khóa 2018

Chào anh, chị học viên

Phòng đào tạo Trung tâm thông báo đến anh chị học viên. Để tạo điều kiện cho các anh, chị nào rớt tốt nghiệp đợt tháng 11/2020 hoặc các anh chị chưa thi. Vui lòng đăng ký về Phòng đào tạo cho cô Trâm trong giờ hành chính. Thời gian đăng ký từ 29/06/2022 – 05/07/2022. Sau thời gian trên anh, chị không đăng ký Phòng đào tạo sẽ ngưng tổ chức thi.

Trân trọng

spot_img

Bài viết mới nhất