THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2021-2022

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo về việc thu học phí học kỳ 3, năm học 2021 – 2022 hệ đào tạo cử nhân công nghệ thông tin từ xa (không áp dụng cho khóa trúng tuyển năm 2022 đợt 1(2022.1)) gồm cử nhân văn bằng 1, cử nhân văn bằng 2 và liên thông đại học như sau:

Đối tượng áp dụng: Sinh viên lớp CN1-K2020, CN2-K27, CN1.K2021.1, CN2.K2021.1, HC.K2021.1, CN1.K2021.2, CN2.K2021.2, HC.K2021.2, CN1.K2021.3, CN2.K2021.3, HC.K2021.3

  1. Số tiền học phí phải nộp:

 Sinh viên theo dõi thông báo tại email cá nhân và email sinh viên có dạng MSSV@ms.uit.edu.vn do Nhà trường cấp. (Sinh viên đăng nhập tại https://outlook.office365.com). Sinh viên lưu ý kiểm tra mục spam trong email nếu không nhận được thông báo từ Trung tâm.

  1. Thời gian và hình thức nộp học phí:
    • Thời gian nộp học phí:
  • Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/07/2022.
    • Hình thức nộp:
  • Sinh viên nộp học phí bằng hình thức chuyển khoản theo tài khoản Trung tâm như sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin

Số tài khoản: 007 100 352 5391

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương (Vietcombank) – Chi nhánh Kỳ Đồng.

Nội dung nộp tiền: Sinh viên nộp ghi rõ nội dung nộp tiền theo cú pháp:

“HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN, LỚP, MSSV, HPHK3-NH 2021-2022”

Ví dụ: Nguyen Van A, CN1.K2021.1, 215111111, HPHK3-NH2021-2022

Sau khi nộp học phí, sinh viên mang theo giấy nộp tiền hoặc biên lai chuyển học phí liên hệ Trung tâm để được nhận biên lai học phí. Các trường hợp mất biên lai thu học phí do Trung tâm cấp, Trung tâm không cấp lại biên lai và không hoàn trả học phí (nếu có).

Sinh viên không nộp học phí đầy đủ và đúng hạn sẽ bị cấm thi theo quy định hiện hành.

Trung tâm Phát triển Công Nghệ Thông tin sẽ không giải quyết mọi khiếu nại liên quan khi sinh viên không thực hiện đúng theo thông báo này.

Trên đây là thông báo về việc thu học phí học kỳ 3 năm học 2021 – 2022.

Trân trọng./.

spot_img

Bài viết mới nhất