Thông báo hoạt động trở lại sau dịch Covid-19

Trung tâm phát triển Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên xác nhận văn bằng chứng chỉ và cơ sở liên kết, Trung tâm phát triển Công nghệ Thông tin hoạt động trở lại bình thường từ ngày 11/5/2020 với các nội dung sau:

– Giải quyết các công việc hành chính.

– Các hoạt động giảng dạy chương trình đào tạo cử nhân qua mạng vẫn duy trì song song qua MS Teams và trực tuyến tại phòng máy của Trung tâm (theo dõi thông tin giảng viên phụ trách môn học)

– Các hoạt động sát hạch chứng chỉ Tin học ứng dụng công nghệ thông tin

Sinh viên, học viên, cơ sở liên kết có thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp hoặc qua email citd@uit.edu.vn hoặc điện thoại 028 39.35.21.79

Trân trọng.

spot_img

Bài viết mới nhất