Quyết định về việc công nhận các trung tâm đủ điều kiện tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT tại ĐHQG-HCM

Ngày 15/4/2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 256/QĐ-ĐHQG về việc công nhận các trung tâm đủ điều kiện tổ chức sát hạch và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin tại ĐHQG-HCM

spot_img

Bài viết mới nhất