Quy định tổ chức sát hạch kỹ năng công nghệ thông tin tại cơ sở liên kết

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin thông báo điều kiện cơ bản tổ chức sát hạch tại cơ sở liên kết.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm

spot_img

Bài viết mới nhất