HƯỚNG DẪN SINH VIÊN GIA HẠN HỌC PHÍ

Sinh viên vì lý do kinh tế gia đình chưa đáp ứng được việc đóng học phí cho Nhà trường, có thể đề nghị Trường gia hạn học phí theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Sinh viên phải đảm bảo đã tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến tại student.uit.edu.vn/sinhvien/thongtin (nếu chưa khai báo, sinh viên xem Hướng dẫn Tân sinh viên tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến)

Bước 2: Sinh viên thực hiện nộp 50% học phí theo thông báo của Trung tâm, sau đó tải đơn Xin gia hạn học phí, điền đầy đủ thông tin và ký vào đơn, (lưu ý thời gian gia hạn học phí không quá 02 tháng kể từ khi có thông báo thu học phí)

Bước 3: Sinh viên thực hiện gửi một bản scan đến email phongdaotao.citd@uit.edu.vn và email citd@uit.edu.vn. Tiêu đề email: MSSV_ĐƠN XIN GIA HẠN HỌC PHÍ. (Sinh viên lưu ý scan đơn bằng cái công cụ như Scanner hoặc CamScanner, KHÔNG chụp ảnh bằng điện thoại)

Bước 4: Sinh viên gửi bản giấy trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về phòng Đào tạo Trung tâm tại địa chỉ: Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin, số 07 – 09 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (tầng 1, toà E)

Bước 5: Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định gia hạn và thông báo kết quả xử lý cho SV bằng email.

spot_img

Bài viết mới nhất