HƯỚNG DẪN SINH VIÊN GIA HẠN HỌC PHÍ

Sinh viên vì lý do kinh tế gia đình chưa đáp ứng được việc đóng học phí cho Nhà trường có thể đề nghị Trường gia hạn học phí theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Sinh viên phải đảm bảo đã tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến tại student.uit.edu.vn/sinhvien/thongtin (nếu chưa khai báo, sinh viên xem Hướng dẫn Tân sinh viên tạo hồ sơ sinh viên trực tuyến)

Bước 2: Sinh viên tải đơn Xin gia hạn học phí, điền đầy đủ thông tin và ký vào đơn, (lưu ý thời gian gia hạn học phí không quá 02 tháng kể từ khi có thông báo thu học phí)

Bước 3: Sinh viên nộp bản giấy tại Phòng Đào tạo Trung tâm, 291 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3 (Lầu 7).

Bước 4: Phòng Đào tạo xét duyệt và trình Ban Giám đốc ra Quyết định gia hạn và thông báo kết quả xử lý cho SV bằng email.

spot_img

Bài viết mới nhất