Giới thiệu chương trình đào tạo hoàn chỉnh đại học hệ đào tạo từ xa

Hiện nay cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng về công nghệ Viễn thông tại Việt nam, sự gia tăng nhanh chóng các doanh nghiệp Công Nghệ Thông Tin và Viễn thông lớn của nước ngoài đầu tư vào Việt Nam đòi hỏi một số lượng lớn nhân lực có tính chuyên nghiệp cao. Điều đó đòi hỏi các chương trình Đại học cần chuyển theo hướng học theo định hướng chuyên sâu, theo mô hình đào tạo phương Tây, thiên về đúc kết chương trình học từ thực tế.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin là một trường thành viên của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ Thông tin có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao góp phần tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, đồng thời tiến hành nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thông tin tiên tiến, đặc biệt là hướng vào các ứng dụng nhằm góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  1. Đối tượng phù hợp tham gia học: Dành cho người học đã tốt nghiệp cao đẳng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và mong muốn học chuyên sâu lên đại học về lĩnh vực công nghệ thông tin
  2. Thời gian đào tạo: 1.5 – 2 năm 
  3. Số tín chỉ: 60 tín chỉ
  4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ.
  5. Khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên được nhận Bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin do Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM cấp
spot_img

Bài viết mới nhất