Giới thiệu chương trình đào tạo cử nhân văn bằng 2 hệ đào tạo từ xa

Chương trình Cử nhân Công nghệ Thông tin đào tạo những cử nhân ngành Công nghệ thông tin nắm vững các kiến thức cơ bản và chuyên môn sâu về công nghệ thông tin (CNTT); đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội; có năng lực tham mưu, tư vấn và có khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách của một chuyên viên trong lĩnh vực CNTT. Chương trình đào tạo định hướng đến việc giúp người học thay đổi mục tiêu nghề nghiệp, có khả năng vận dụng các kiến thức CNTT ứng dụng vào lĩnh vực chuyên môn đã có (lĩnh vực thuộc văn bằng thứ nhất); định hướng đến việc giúp người học có thể học tập linh hoạt từ xa qua mạng nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ kiến thức.

Bên cạnh đó, trên cơ sở các kiến thức được trang bị ở trình độ đại học, người học có đủ năng lực từng bước hoàn thiện khả năng độc lập nghiên cứu, tự bồi dưỡng và tiếp tục lên học các trình độ cao hơn.

  1. Đối tượng phù hợp tham gia học: Dành cho người học đã tốt nghiệp đại học trong lĩnh vực bất kỳ và mong muốn học thêm một bằng đại học về lĩnh vực công nghệ thông tin
  2. Thời gian đào tạo: 2 – 2,5 năm 
  3. Số tín chỉ: 74 tín chỉ
  4. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ.
  5. Khi hoàn thành chương trình đào tạo, học viên được nhận Bằng Cử nhân Công nghệ Thông tin do Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM cấp
spot_img

Bài viết mới nhất