Về việc xử lý học vụ sinh viên hệ đào tạo từ xa

Chào anh chị học viên

Phòng đào tạo Trung tâm Phát triển CNTT cập nhật quyết định xử lý học vụ buộc thôi học đối với sinh viên( file đính kèm)

Trân trọng

spot_img

Bài viết mới nhất