VỀ VIỆC TIẾP NHẬN ĐƠN HỌC LẠI, THI LẠI, HỌC CẢI THIỆN MÔN

Chào các anh/chị Sinh viên.

Hiện tại Phòng đào tạo Trung tâm Phát triển CNTT đang tiếp nhận ” Đơn học lại, thi lại, học cải thiện môn.

Sinh viên theo Link sau để xem và thực hiện

https://www.citd.vn/huong-dan-ve-viec-tiep-nhan-don-hoc-lai-thi-lai-hoc-cai-thien-mon/

Trân trọng.

spot_img

Bài viết mới nhất