Về việc nghỉ Lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2023

Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm được nghỉ Lễ Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, cụ thể như sau:

  1. Được nghỉ 04 ngày, từ ngày 01/09/2023 đến hết ngày 04/09/2023.
  2. Trung tâm yêu cầu các đơn vị, ban trực thuộc trước khi nghỉ Lễ phải kiểm tra kỹ an toàn phòng làm việc, kho lưu trữ, điện, nước, các chất dễ cháy nổ trong thời gian nghỉ Lễ.

Trung tâm thông tin đến các đơn vị liên kết, đối tác để sắp xếp công tác phối hợp, lịch trình làm việc phù hợp với thời gian nghỉ Lễ của Trung tâm.

Thông báo đính kèm: 06. Thông báo nghỉ lễ 02-09

spot_img

Bài viết mới nhất