Về việc dời lịch học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chào anh chị học viên

Hiện nay môn Tư tưởng Hồ Chí Minh lớp CN1.K2022.1 + CN1.K2022.3 + CN1.K2020 sẽ bắt đầu học vào ngày 21/07/2023.

Lý do Giảng viên có việc bận đột xuất.

Trân trọng

spot_img

Bài viết mới nhất