Về việc đăng ký hoãn thi

Chào các anh chị học viên

Phòng đào tạo Trung tâm phát triển Công nghệ thông tin thông báo đến cá anh chị học viên xin hoãn thi học kỳ 3 do có trường hợp đột xuất vui lòng điền đơn và gửi mail phongdaotao.citd@uit.edu.vn . Hạn đăng ký 12h ngày 26/08/2022

spot_img

Bài viết mới nhất