Thông báo về việc thay đổi môn học trong kế hoạch học kỳ 3 năm 2022 – 2023

Chào anh chị học viên

Hiện nay môn học

Hệ thống quản trị quy trình nghiệp vụ: Lớp LT.K2022.2 + CN1.K2021.2,3 + CN2.K2022.1 + CN1.K2021.1

Nhập môn ẩn thông tin và ứng dụng: Lớp HC.K2022.1 + CN2.K2021.2,3

Sẽ được học bằng môn: Kỹ thuật lập trình Python: LT.K2022.2 + CN1.K2021.2,3 + CN2.K2022.1 + CN1.K2021.1 + HC.K2022.1 + CN2.K2021.2,3

Thời gian bắt đầu : 8h sáng chủ nhật ngày 02/07/2023

spot_img

Bài viết mới nhất