Thông báo về việc thay đổi lịch học môn Pháp luật đại cương lớp CN1.K2023.2

Chào anh chị học viên

Môn học Pháp luật đại cương lớp CN1.K2023.2 sẽ chuyển lịch học từ tối thứ 6 qua tối thứ 2. Lịch học sẽ bắt đầu vào ngày 30/10/2023.

Trân trọng

spot_img

Bài viết mới nhất